Projekty  Miasto Tarnów  - 2022

„Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży
do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.
Tenis10 i Tenis - prowadzenie naboru i selekcji do TKT Tarnów   14.02-30.10.2022

Projekt na kwotę 17 700,00 zł   współfinansowanie 11 600,00 zł.

Projekty  Polski Związek Tenisowy - 2022

„Tenis10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa” - "Rakiety LOTOSU 2022 "
prowadzenie naboru i bezpłatnych zajęć dla  dzieci roczników 2012-2015 (18 dzieci)  w  okresie 01.05.-30.11.2022

Projekty  Miasto Tarnów  - 2021

 

 

Otwarte i nieodpłatne zajęcia tenisa ziemnego w ramach projektu " Bezpieczne Wakacje  -  Tarnów 2021" w  okresie 03.07-31.08.2021

Projekt finansowany w kwocie 4 000,00 zł.

 

 

Projekty  Miasto Tarnów  - 2021

„Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży
do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.
Tenis10 i Tenis - prowadzenie naboru i selekcji do TKT Tarnów   04.02-15.06.2021

Projekt na kwotę 6 690,00 zł   współfinansowanie 5 300,00 zł.

Projekty  Miasto Tarnów  - 2019

 

Otwarte i nieodpłatne zajęcia tenisa ziemnego w ramach projektu " Ferie Zimowe  -  Tarnów 2019" w  okresie 12.01-27.01.2019

Projekt finansowany w kwocie 2 800,00 zł.

Otwarte i nieodpłatne zajęcia tenisa ziemnego w ramach projektu " Bezpieczne Wakcje  -  Tarnów 2019" w  okresie 106.07-31.08.2019

Projekt finansowany w kwocie 5 500,00 zł.

 

 

Projekty  Miasto Tarnów  - 2019

„Sportowe talenty” - prowadzenie naboru i selekcji dzieci i młodzieży
do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa - ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.
Tenis10 - prowadzenie naboru i selekcji dzieci w okresie   04.02-30.09.2019.
Projekt na kwotę 16 620,00 zł   współfinansowanie 6 200,00 zł.

Poprawa warunków uprawiania sportu w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa i osiąganie przez członków tych klubów wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich.
Tenis – przygotowanie i udział w turniejach ITF, TE, MP, OTK w okresie   04.02-30.11.2019.
Projekt na kwotę =15 070,00 zł   współfinansowanie 6 200,00 zł.

Sportowe talenty – prowadzenie naboru  i selekcji dzieci i młodzieży do sekcji klubów sportowych działających na terenie Gminy Miasta Tarnowa
TenisTKT – Selekcja do sekcji tenisa w okresie    24.04-29.11.2019.
Projekt na kwotę 13 020,00 zł   współfinansowanie 5 300,00 zł.

Projekty  Polski Związek Tenisowy - 2021

„Tenis10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa” - "Rakiety LOTOSU 2021 "
prowadzenie naboru i bezpłatnych zajęć dla  dzieci roczników 2010-2011 (12 dzieci)  w  okresie 01.05.-30.09.2021

Projekty  Polski Związek Tenisowy - 2019

„Tenis10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa” - "Rakiety LOTOSU 2019 "
prowadzenie naboru i bezpłatnych zajęć dla  dzieci roczników 2010-2011 (24 dzieci)  w  okresie 01.04.-20.12.2019

Projekty  Polski Związek Tenisowy - 2018

      

„Tenis10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa” - prowadzenie naboru i bezpłatnych zajęć dla  dzieci roczników 2010-2011 (24 dzieci)  w  okresie 01.04.2018-31.12.2018

Projekty  Ministerstwo Kultury ,Dziedzictwa Narodowego  i Sportu - 2021

 Zadanie „Program Klub 2021  - upowszechnianie sportu wśród dzieci  w  okresie 04.01.-29.10.2021

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł  na zakup sprzętu i wynagrodzenia trenerów

W zadaniu mogą brać udział dzieci w wieku 8-16 lat zakwalifikowane do programu

Projekty  Ministerstwo Sportu i Turystyki - 2020

Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwa sportu     

„Program Klub 2020  - upowszechnianie sportu wśród dzieci  w  okresie 07.01.-31.10.2020

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł  na zakup sprzętu i wynagrodzenia trenerów

Projekty  Ministerstwo Sportu i Turystyki - 2019

Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwa sportu     

„Program Klub 2019  - upowszechnianie sportu wśród dzieci  w  okresie 07.01.-31.10.2019

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł  na zakup sprzętu i wynagrodzenia trenerów

Projekty  Ministerstwo Sportu i Turystyki - 2018

Znalezione obrazy dla zapytania logo ministerstwa sportu     

„Program Klub 2018  - upowszechnianie sportu wśród dzieci  w  okresie 02.04.2018-30.09.2018

Dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł  na zakup sprzętu i wynagrodzenia trenerów